Tussenkomst - Mattias Paglialunga - Gemeenteraad 12/05/2019

De nieuwe meerderheid houdt van vlot en doorgaand autoverkeer, ik ga mijn lange tussenkomst dan ook vlot en bereikbaar houden. Ik hang het op aan drie punten die me zeer nauw aan het hart liggen: kindvriendelijk Aarschot, koning fiets en onze eigen lokale recente politieke geschiedenis.

  1. Kindvriendelijk Aarschot.

Aarschot haalde de titel Kindvriendelijk Aarschot in 2018. Alleen al het participatieproces en het onderzoek naar wat kinderen en jongeren wensen was een grote hoeksteen van het hele dossier. Natuurlijk, als je het label haalt dan moet je er ook mee aan de slag gaan. En net zoals ik recentelijk in het Stampertje las en zoals het ook gecommuniceerd werd na de bevraging van de Aarschotse Youth for Climate eisen de kinderen en jongeren een autoluw centrum. Eerste grote actie van het bestuur. We laten de auto’s terug doorgaand door stad rijden. Als ik dan op de commissie hoor of de toetssteen van kindvriendelijkheid gehanteerd werd – schepen Schellens zal zijn lat nog wel herinneren uit de eerste gemeenteraad – dan werd dit als niet prioritair beschouwd. Nee, met politie werd samen gezeten (dat moet ook), maar dan… adviezen aan andere diensten werden niet gevraagd.

Laat ik wel toe om u hierin het voordeel van de twijfel te geven. Het plan van de Grote Markt voorziet in een afscheiding via verplaatsbare bloembakken. Dat het stuk tussen de groene muur en de markt autovrij is, is an sich kindvriendelijk. Maar dan denk ik spontaan aan al die adviezen over logistieke moeilijkheden bij het telkens verplaatsen van die zitbanken bij evenementen. Een reden waarom er niet voor geopteerd werd bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan. De personeelsuren van ons krap bezette technische ploegen nemen toe of is het misschien de bedoeling om het evenementenbeleid af te bouwen op de Grote Markt?

  1. Koning Fiets

Hier word ik toch meer kritisch. Ik ben zelf – zoals iedereen weet – een felle voorstander van meer fietsverkeer in de stad. Maar met de communicatie die nu gevoerd wordt, heb ik spontaan de neiging om mijn remmen in te drukken. De fietser wordt gebruikt als schaamlapje om de auto door de stad te laten. Communicatief leg je er een sausje over van pionieren op vlak van fietszones. Ik zie dit toch anders: de fiets wordt als drempel voor de auto gebruikt. En dat wordt ook zo gebracht, zo lees ik op sociale media van mensen dicht bij de meerderheid, wanneer er kritiek komt op het doorgaand verkeer.

We zijn voor alle duidelijkheid pro fietszones en fietsstraten. Enkele passages zoals de Theo De Beckerstraat of de Boogaardenlaan zijn aangewezen om de reglementering in voege te brengen. Maar of dit nu ook in de bredere stukken van de Leuvensestraat moet gebeuren? Handhaving zal zeer lastig zijn. Bovendien zie ik meer nut in fietsstraten die verbindingen leggen tussen deelgemeenten en centrum. Zo zijn er een pak straten in te richten. Ik nodig u uit om zulke knoopwegen van fietsers te ontdekken. Of u gaat eens naar Bonheiden. Daar liggen de fietsstraten meer aan de buitenkant voor de verbindingen tussen betekenisvolle plekken van scholieren, pendelaars en recreatieve fietsers.

  1. De lokale geschiedenis

In het item van Radio 2 staat de titel: Aarschot draait de klok 9 jaar terug. En dan komt mijn geschiedenisbril op te staan; wie was de voorbije 12 jaar verantwoordelijk voor mobiliteit en openbare werken: Open VLD. Eerst Christel Verlinden daarna Gwendolyn Rutten. Thans: N-VA. En dat klopt: zij realiseren een belofte uit hun verkiezingsprogramma. M.a.w. op minder dan 10 jaar tijd verandert de mobiliteitssituatie twee keer, telkens door dezelfde partij. U voert zo waar oppositie tegen u zelf. Sp.a doet de het tegenovergestelde van wat in hun programma staat.

In het belang van de handelaars wordt hier geluisterd naar hun verzuchtingen. Dat klopt. U weet ook dat ik hier altijd aandacht voor gehad heb, en dat we daarin ook samen afspraken maakten binnen de contouren van het mobiliteitsplan. Maar veel werven bleven onafgewerkt. Zes jaar lang riepen ze om betere signalisatie. Niets mee gebeurd. Een Happy Hour die niet werkte voor de handelaars maar alleen voor onveilige schoolomgevingen zorgde (koning auto kan gratis parkeren wanneer de school uit is); integendeel de handelaars vroegen om het betalend te vervroegen tot 18u, niets mee gebeurd. Kortparkeerplaatsen als item: pas in de maanden voor de verkiezingen kon je ze gebruiken. En als u denkt dat alle handelaars hier voor zijn, dan hoor ik nu al veel klachten. Zelfs in uw eigen Rillaar zijn er kwade stemmen.

Het omdraaien van de verkeerscirculatie is een domme en kortzichtige beslissing die lijnrecht ingaat tegen alle recente, hedendaagse visies op en ideeën over mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu,  bestrijding klimaatopwarming, duurzaamheid… Terwijl overal de roep weerklinkt om het autoverkeer zoveel mogelijk uit onze centra te bannen, gaan wij in onze stad opnieuw het doorgaand autoverkeer door ons centrum jagen. Onbegrijpelijk dat een politica met een nationale allure als burgemeester Rutten dit totaal verkeerde signaal geeft.

Dit moest er op 1-2-3 door. U hebt het zelf gezegd op de commissie. Want het zijn verkiezingen op 26 mei en beloften van 14 oktober moeten toch gerealiseerd worden of althans in de perceptie. Het is te vlug. Er is geen bevraging geweest. De klachten van omwonenden in het centrum wijzen op een gebrek aan participatie, communicatie en transparantie. Stel dit toch uit. En ga verder in dialoog met bewoners, betrokkenen en specialisten. Met de Fietsersbond (niet gehoord). Met de vuilophalers (niet gehoord). Met bewoners: niet gehoord. De Lijn (niet gehoord). Met handelaars uit zowel kernwinkelgebied als uit Amerstraat: niet gesproken.

Met de kinderen: daar wordt niet naar geluisterd.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.