De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 37.512 aan de stad Aarschot voor de opmaak van hun hemelwaterplan. Zo'n plan is nuttig voor de aanpak van de waterproblemen, zoals overlast en droogte, op lokaal vlak.

Strijd tegen wateroverlast

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

 Aarschot maakt er werk van

In opdracht van rioolbeheerder Riopact stelde NV Aquafin voor de stad Aarschot een hemelwaterplan op, dat op 24 juni 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 84.361,29 euro.

Het hemelwaterplannen van Aarschot omvatten een analyse van de waterhuishouding in de verschillende deelgebieden van hun grondgebied. Het plan bevat ook een oplijsting van de bestaande waterproblemen.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van Aarschot. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. Daarnaast is een opsomming van de problemen in de waterhuishouding erin terug te vinden.

In het plan staan ook maatregelen die het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse moeten houden. Het gaat hierbij onder meer over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, de inrichting van overstromingszones, de aanpassing aan het rioleringsstelsel, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

Hemelwaterplan is belangrijk

Zo’n hemelwaterplan is belangrijk om de nodige maatregelen te kunnen voorzien bij beslissingen over de aanleg of vernieuwing van hemelwater- en zuiveringsinfrastructuur, wegeninfrastructuur, gemeentelijk patrimonium en onthardingsprojecten, bij de uitvoering van water- en droogtetoetsen, bij de aanduiding van publieke grachten en bij de ruimtelijke beleidsplanning.