Vanaf 1 november is het aanbevolen om in alle kleedkamers CO2-meters hangen. CD&V Aarschot vroeg het stadsbestuur donderdagavond op de gemeenteraad extra acties te ondernemen om de sportclubs hierbij te helpen. 

 In het kader van de aanbeveling van de federale overheid om een CO2-meter te plaatsen in elke kleedkamer van een sportclub, stelde CD&V Aarschot donderdagavond enkele vragen op de gemeenteraad. Vanaf 1 november zijn er immers controles op de aanwezigheid van CO2-meters en dit kan nagegaan worden in alle kleedkamers, bij alle sportverenigingen. 

‘We weten dat de stad de subsidies die door de Vlaams Overheid voorzien waren voor de verenigingen in het kader van de coronamaatregelen al heeft verdeeld. Er is dus vanuit die pot niets meer over om de clubs extra te ondersteunen om tegemoet te komen aan deze maatregel. We weten ook dat de stad aan enkele clubs al een CO2 meter ter beschikking heeft gesteld, maar dit gebeurde niet bij alle clubs en is dus niet voldoende om tegemoet te komen aan de nieuwe aanbeveling’, vertelt Nele Pelgrims, fractieleider van CD&V. 

Voor CD&V Aarschot is het duidelijk. De sportclubs, die voorzien in sport en spel voor jong en oud, moeten ondersteund worden om aan deze maatregel te kunnen voldoen. De eigen accommodatie van de stad is nog niet toereikend voorzien, zo stelde men vast bij navraag in de gemeenteraad. Hier is dus nog werk aan de winkel. Maar ook voor de uitrusting van externe lokalen moet de stad alle zeilen bijzetten. Zo zou een samenaankoop interessant zijn, net als advies en ondersteuning voor clubs bij de aankoop, al blijft het ter beschikking stellen van de toestellen aan alle Aarschotse sportverenigingen de vlotste oplossing. Na de vraag van CD&V reageerde de meerderheid dat sportclubs met vragen over de CO²-meters terecht kunnen bij de stad.