De familie Pelgrims meldt ons het overlijden van oud-burgemeester Jos Pelgrims op woensdagnacht, 9 september, in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Rillaar. Hij werd 95 jaar. Jos Pelgrims was tussen 1959 en 1972 schepen van onderwijs en tussen 1973 en 1976 burgemeester van de Stad Aarschot.

Hij legde mee de basis aan belangrijke verwezenlijkingen voor de Stad Aarschot zoals de oprichting van het buitengewoon onderwijs en de ontwikkeling van de industriezone.

CD&V Aarschot biedt zijn kinderen, kleinkinderen en familie haar oprechte deelneming aan, in het bijzonder aan Herman en Nele Pelgrims.