Grote Routepaden vzw en Toerisme Vlaams-Brabant brengen een vernieuwde Streek-GR Hageland uit. Deze 158 km lange wandellus voor lange afstand wandelaars werd grondig gescreend en aangepast, de gids volledig herschreven en voorzien van nieuwe, gedetailleerde kaarten, wegbeschrijvingen en wetenswaardigheden over elke bijzondere halte.


Grote Routepaden en Toerisme Vlaams-Brabant werken al enkele jaren samen aan Streek-GR’s. Zo zijn er ondertussen wandellussen voor lange afstandswandelaars in het Hageland, Dijleland en in de Groene Gordel.

 Streek-GR’s zijn onderdeel van #dewandelprovincie

De Streek-GR Hageland brengt de wandelaar langs eindeloze akkers en weiden, vochtige beemden en broeken, bloeiende boomgaarden, holle wegen, ijzerzandstenen heuvelruggen, schrale zandgronden, mysterieuze bossen en het cultuur-historisch erfgoed van Leuven, Tienen, Zoutleeuw, Diest en Aarschot".

 Grondige vernieuwing van Streek-GR Hageland

De Streek-GR Hageland was meer dan 10 jaar oud en bijgevolg aan herziening toe. Deze vernieuwingsoperatie heeft ongeveer een jaar geduurd. Vrijwilligers van de Grote Routepaden hebben het traject grondig gescreend en, waar nodig, hertekend.

Nieuw is de indeling in 9 op elkaar aansluitende dagetappes, waarvan de begin- en eindpunten te bereiken zijn met het openbaar vervoer. De gids werd herwerkt met een overzichtskaart per etappe, een wegbeschrijving in wijzer- en tegenwijzerzin met bijhorende detailkaarten. Achtergrondinfo over bezienswaardigheden, de natuur, de dorpen en steden onderweg vullen de wegbeschrijvingen aan.

De Streek-GR Hageland kruist heel wat andere GR-paden. Op deze kruispunten plaatst Toerisme Vlaams-Brabant wandelbomen die de grote GR-richtingen aangeven. Ook de druk van de gids nam Toerisme Vlaams-Brabant voor zijn rekening.

De vrijwilligers van Grote Routepaden zorgen voor de bewegwijzering met geel-rode strepen op bomen en palen volgens het systeem van de GR's. De Streek-GR Hageland gids kost 9 euro en is te verkrijgen in de boekhandel, de toeristische infokantoren, bij Toerisme Vlaams-Brabant en bij de vzw Grote Routepaden.

Meer info: www.toerisme.vlaamsbrabant.be/publicaties en www.groteroutepaden.be