Op voorstel van CD&V Aarschot keurde de gemeenteraad van 11 maart unaniem een charter goed als toevoeging bij een aanpassing aan het politiereglement in verband met gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes. Het stadsbestuur wilt minderjarigen vanaf 14 jaar ook gemeentelijke administratieve sancties kunnen opleggen bij bepaalde vormen van overlast. Het gaat dan om sluikstorten, wildplassen of het aanrichten van vernielingen. CD&V Aarschot wou met haar charter de nadruk leggen op een jeugdvriendelijke en positieve aanpak voor deze jonge tieners. De gemeenteraad volgde het voorstel om in eerste instantie alternatieven zoals gemeenschapstaken en een bemiddeling te voorzien en pas in laatste instantie te denken aan een geldboete.

 Gemeenschapstaak

“Dit past perfect in een herstelgerichte en verbindende aanpak. Dat is nodig. We begrijpen dat je niet voor elk feit naar het parket kan en dat er trouwens een voordeel is aan GAS-maatregelen om iemand van buiten het arrondissement Leuven tot de orde te roepen. GAS betekent echter niet meteen een boete van 125 euro voor een minderjarige, die trouwens vaak door de ouder wordt betaald. Het gaat ook om waarschuwen, bemiddelen en gemeenschapstaken zoals het opruimen van zwerfvuil. Dat lijkt ons de eerste keuze”, zegt Mattias Paglialunga, gemeenteraadslid voor CD&V.

 Kind-en jeugdvriendelijke stad

“In een kind- en jeugdvriendelijke stad is een hangjongerenbeleid niet enkel het sanctioneren van jongeren, maar net ook de dialoog aangaan met de jeugd”, geeft Paglialunga aan. Hardnekkig asociaal gedrag aanpakken kan door deze actualisering van de GAS-toepassing in Aarschot. Dat vindt Paglialunga ook prima: “Het charter dat we voorstelden is meteen een goed toepassingskader voor politie, jeugdwerk en de sanctionerend ambtenaar om herstelgericht te werken, maar streng te zijn waar nodig”.

  • Jeugd