cd&v Aarschot is niet te spreken over de beslissing van het stadsbestuur om de overweg aan de Goorstraat in Langdorp vanaf 30 juni voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Deze beslissing dreigt immers grote gevolgen te hebben voor honderden Langdorpse families aan weerszijden van de spoorweg. De partij vraagt een inspraakvergadering zodat de bevolking zijn stem kan laten horen. 

Doordat eerder ook al de overwegen aan de Oude Stokstraat en Opperstraat gesloten werden, wordt er nu met deze beslissing effectief een barrière, om niet te zeggen een heuse 'muur' van 4,5 km tussen de spoorwegbruggen aan de Gijmelsesteenweg en de Testeltsesteenweg gecreëerd. Deze barrière zal voor behoorlijk wat overlast zorgen voor de gemotoriseerde weggebruikers aan weerszijden van de spoorweg, die in een aantal gevallen extra kilometers moeten afleggen om een afstand van slechts enkele honderden meters in vogelvlucht te overbruggen. Zo zullen landbouwers uit het noordelijk gedeelte dagelijks onnodige kilometers heen en weer naar hun landbouwgronden in de Demerbroeken aan de zuidkant van de spoorweg moeten afleggen. Lokale handelszaken worden moeilijker bereikbaar. Deze barrière dreigt op termijn ook gevolgen te hebben voor de historische samenhang van de bewoners van de gehuchten Langdorp-Centrum, Gijmel en Wolfsdonk. De typische eigenheid van Langdorp als een entiteit van 3 gehuchten dreigt er immers mee teloor te gaan doordat met deze ontrafeling van het fijnmazig en historische verkeersnet de samenhang tussen de drie gehuchten verwatert.

Verkeersdrukte

Cd&v stelt zich ook vragen bij het veiligheidsaspect van deze beslissing. Het afsluiten van de overgangen zal nieuwe verkeersbewegingen creëren en zorgen voor extra overlast in straten als de Oude Mechelsebaan, Diepvenstraat, Vennestraat en Winterstraat die als sluipwegen zullen worden gebruikt. Deze straten zijn nu al door de beperkte breedte en de afwezigheid van fietspaden behoorlijk gevaarlijk voor de zachte weggebruikers en het gemotoriseerd vervoer. Een extra verkeersstroom aan gemotoriseerd verkeer zal dit alleen maar verergeren. Vragen kunnen ook gesteld worden bij de snelle bereikbaarheid voor de hulpdiensten zoals ziekenwagens, brandweer en ordediensten in de toekomst. Sommige straten zullen door deze beslissing immers in twee gesneden worden maar aan weerszijden van de barrière wel dezelfde naam behouden.

Deze beslissing komt bovenop de verkeerschaos die er momenteel in de straten van het gehucht Gijmel heerst. De aanleg van een strook fietspad van zo’n 500 meter langs de Gijmelsesteenweg sleept tot grote ergernis van de buurtbewoners al bijna 10 maanden aan. Deze werken liggen ondertussen al maanden stil. De daaruit voortvloeiende verkeersomleiding langs onder meer de Vennestraat zorgt voor heel wat extra overlast. Zo is er ook heel wat hilariteit over het grote onoverzichtelijke bos aan signalisatieborden dat langsheen het traject werd opgesteld. De drukte in de Vennestraat is trouwens nog gevoelig verhoogd door het omgeleid verkeer naar aanleiding van de werken aan de Herseltsesteenweg (die ondertussen ook al enkele weken stilliggen).

Gebrek aan inspraak

Cd&v stelt zich dus niet alleen heel wat vragen over de inhoudelijke gevolgen van deze beslissing. Zij klaagt bovendien het totale gebrek aan transparantie en inspraak aan waarmee deze beslissing gepaard gaat. Bij de beslissing van de gemeenteraad vanavond zit geen enkel verantwoordingsstuk of geen enkele duiding: zo ontbreken adviezen van de stedelijke mobiliteitsdienst, de stedelijke verkeerscommissie en de stedelijke politie. Ook Infrabel zelf voegt geen enkel verantwoordingsstuk toe.

Op de gemeenteraad vroeg om de beslissing uit te stellen en zo vlug mogelijk een inspraakvergadering voor de lokale bevolking te organiseren, waarbij er niet enkel voor de nodige verantwoording en toelichting zal gezorgd worden maar waarbij ook maximaal rekening zal gehouden worden met de terechte bezorgdheden van de bevolking. Het stadsbestuur wenste niet op dit voorstel in te gaan.

ROB TV - https://www.robtv.be/nieuws/oppositiepartij-cd-and-v-niet-te-spreken-over-sluiting-spoorwegovergang-in-langdorp-dit-is-een-mooi-voorbeeld-van-eerst-gewoon-doen-en-dan-nadenken-140385

Radio 2 - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/24/spooroverweg/?linkId=vrtnws|radio2|/regios/vlaams-brabant%20&%20brussel|main

  • Mobiliteit & openbaar vervoer