CD&V Aarschot eist inspraak van de bevolking bij de opmaak van een windplan voor grootschalige windturbines. De partij is voor alternatieve energie maar alle belanghebbenden moeten gehoord worden en de inplanting van windturbines moet naast rendabel zijn ook zo min mogelijk hinder opleveren voor omwonenden. “Burgers moeten niet opdraaien voor de lasten terwijl de lusten en subsidies alleen naar de eigenaars en uitbaters gaan,”,  aldus CD&V.

In een persbericht van maandag lanceert het bestuur van de stad het visiedocument over windenergie in Aarschot. Het zogenaamde windplan fase 3, staat vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Over dit onderwerp is de wind in de Demerstad duidelijk nog niet gaan liggen.

Wildgroei aan windturbines

In de toelichting bij het agendapunt voor de gemeenteraad staat letterlijk dat de plaatsing van grootschalige windturbines een impact heeft op het mooie Aarschotse landschap: “De nieuwe generatie windturbines is van een geheel andere orde dan de traditionele objecten in het landschap zoals woningen, beplanting, de kerktoren. Er is nood aan een ruimtelijke strategie waarbij concentratiegebieden in Aarschot worden vastgesteld”. Die concentratie op Aarschots grondgebied lijkt echter een maat voor niets te worden: niet minder dan drie ruime gebieden worden immers aangeduid op de kaart: de industriezone, E314 West en E314 Oost. Op die manier is er opnieuw sprake van versnippering en ontstaat een wildgroei aan windmolens en overlast over heel Aarschot: het centrum, én deelgemeentes Rillaar, Bergvijver en Gelrode. Naast het lawaai van de E314 moeten Rillaar en Gelrode dus ook de windmolens erbij nemen. In het plan is sprake van maar liefst 9 tot 12 verschillende megaturbines in Aarschot. In het visiedocument geeft studiebureau Encon zelf aan dat de brongeluidssterkte van de grote turbines “tussen 91 en 107 decibel” bedraagt. Dat komt overeen met het geluid van een voorbijrazende trein, een drilboor en een kettingzaag en dat urenlang.

CD&V Aarschot stelt zich ernstig vragen bij het opstellen van een gemeentelijk windplan, vooral als daarover niet transparant overlegd wordt met buurgemeentes zoals Tielt-Winge, Begijnendijk en Holsbeek. De onvrede daarover is de voorbije dagen al gebleken in de pers. Een regionale aanpak is hiervoor de enige juiste, de wind en de lasten waaien duidelijk verder dan de gemeentegrenzen.

Eigenaars en uitbaters de lusten, de burger de lasten!

Voor de eigenaars van de gronden waar de windturbines komen en de eigenaars van de windmolens levert de bouw van de mastodonten een aardige cent op. De subsidies komen enkel in hun portefeuille terecht, maar de omwonenden krijgen de klappen van de wieken. Dat is geen fair principe waar de burger bij gebaat is. De windenergie zal hem alvast geen korting op de factuur opleveren.

De opmaak van het nieuwe windplan in de stad Aarschot roept daarnaast nog andere ernstige bedenkingen op. Het plan werd opgesteld door het studiebureau Encon uit Bilzen. “Dit studiebureau specialiseert zich onder meer in de begeleiding van de bouw van windturbines. Dan weet je wel uit welke hoek de wind waait. Een duidelijk geval van rechter en partij in één”, aldus CD&V Aarschot.

Op geen enkel ogenblik wordt in de studie en het plan de vraag gesteld of windturbines wel op hun plaats zijn in Aarschot en wat de opties zijn voor andere alternatieve energiewinningsvormen. Een uitbreiding met zonneveldpanelen is bijvoorbeeld veel minder tot niet storend, zowel als het gaat om landschapszicht, lawaai en andere hinder zoals slagschaduw. Nergens in de studie zijn visualisaties van de mogelijk 12 megaturbines toegevoegd of wordt de impact op het prachtige stadsuitzicht onderzocht. In tegenstelling tot wat het stadsbestuur beweert biedt het hebben van windmolens op het grondgebied geen enkele garantie om niet-afgekoppeld te worden bij een tekort aan elektriciteit (Vlaams afkoppelingsplan elektriciteit). Dat weet de burgemeester van Bekkevoort reeds uit vorige scenario’s.

 

“Woningen en bouwpercelen in windturbinegebied in één klap minder waard: wie compenseert?”

 

Verder maakt CD&V zich ook zorgen over de gevolgen van de inkleuring van windplangebieden voor eigenaars van huizen en bouwpercelen die binnen de drie zones (industriegebied, E314 West en E314 Oost) en de omgeving vallen. Wie wil er immers vlak naast of in de buurt van een lawaaierige reus wonen of een grond kopen? Het loutere bestaan van dit windplan dreigt die eigendommen ernstig in waarde te verminderen. De partij vraagt ook volledige transparantie aan de eigenaars, kopers en verkopers van eigendommen. Zo moet dit windplan mee toegevoegd worden aan de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen die bij elke verkoop aan de notaris moeten worden overgemaakt. Enkel zo kunnen we vermijden dat kopers van een woning of een bouwperceel in de toekomst voor onaangename verrassingen komen te staan. Het mag hier geen strijd van David tegen Goliath worden, waarbij de burger levenskwaliteit en geld verliest en de grote spelers de poen opstrijken. Waarom geen projecten waar burgers aandeelhouder zijn?

In (wind)snelheid gepakt?

Op dit moment is er reeds een aanvraag voor twee windmolens ingediend. Niet minder dan 400 bezwaarschriften werden onlangs ingediend tegen de inplanting van deze twee windmastodonten van 180 meter hoog in het industriegebied van Aarschot. Er kwamen niet alleen bezwaarschriften vanuit de bevolking maar ook negatieve adviezen van de aanpalende gemeenten Holsbeek en Begijnendijk, van de eigen stadsadministratie, de gewestelijk adviseur en van Interleuven . Die negatieve adviezen en goede raad sloeg het stadsbestuur van Aarschot allemaal in de wind en het college gaf toch een gunstig advies voor de bouw van de reuzengrote turbines. CD&V stelt zich dan ook ernstig de vraag of de overhaaste  goedkeuring van dit windplan geen schaamlapje is om de bouw van deze twee turbines vooralsnog te kaderen.

  • Energie

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.