André Peeters

Burgemeester

  • Geboortedatum:

    2 juli 1954

André is Burgemeester van de Stad Aarschot.

Hij is specifiek ook verantwoordelijk voor volgende beleidsdomeinen:
- Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting
- Politie, Brandweer, Coordinatie veiligheidskorpsen en Preventiedienst (politioneel)
- Openbaar ambt en vorming
- Openbaarheid van bestuur
- Dagonderwijs

Je bent altijd welkom op zijn zitdagen:
- Aarschot stadhuis op woensdag van 14.30 tot 16 uur
- Of afspraak

Levensloop:

Andre Peeters werd geboren op 02/07/1954. Hij is gehuwd met Maggy Sempels en is vader van Liesbeth en Dries. Hij studeerde Germaanse Filologie aan de KUL en was daarna leraar moderne talen aan het Damiaaninstituut in Aarschot. Momenteel is hij al enkele jaren full-time burgemeester.

Hij verwierf al vlug enige bekendheid door zijn deelname in de jaren '80 aan de indertijd populaire TV-kwis, die hij driemaal op rij won (over Nepal, Tibet en Bhutan). Hij schreef ook enkele heemkundige werken over onze streek. Zo lag hij mee aan de basis van de succesrijke serie 'Kroniek van Aarschot'.

Andre werd gemeenteraadslid in 1983. In 1989 werd hij schepen van Ruimtelijke Ordening en Onderwijs en vanaf 1997 schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. In 2007 werd hij burgemeester.

Enkele hoogtepunten in zijn beleid zijn de strijd tegen de wateroverlast (Gelrode, Rillaar, Aarschot, Langdorp), de dorpskernvernieuwing (o.m. Gelrode, Wolfsdonk, Langdorp...), de vernieuwing van enkele belangrijke sociale wijken (De Gracht, Tuinwijk, Gijmelbergwijk), de vernieuwing van de Aarschotse binnenstad (masterplannen 's Hertogenmolens - Amer, Aarschot op Sporen, De Torens), de inzet voor meer verkeersveiligheid (o.m. talrijke nieuwe of vernieuwde fiets- en voetpaden, heraanleg kruispunten...).

Het motto van Andre is '24u op 24 de deur open'. De deur van zijn bureau op het stadhuis staat inderdaad bewust letterlijk voor iedereen dag en nacht open. Andre hecht heel veel belang aan dienstbetoon omdat hij vindt dat hij dan van zeer dichtbij de problemen van de mensen kan opvolgen. In de periode van 27 jaar schepencollege behartigde hij ondertussen niet minder dan 5000 dossiers van mensen met de meest verschillende problematiek.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.