André Peeters

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Burgemeester

  • Geboortedatum:

    2 juli 1954

André is Burgemeester van de Stad Aarschot.

Hij is specifiek ook verantwoordelijk voor volgende beleidsdomeinen:
- Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting
- Politie, Brandweer, Coordinatie veiligheidskorpsen en Preventiedienst (politioneel)
- Openbaar ambt en vorming
- Openbaarheid van bestuur
- Dagonderwijs

Je bent altijd welkom op zijn zitdagen:
- Aarschot stadhuis op woensdag van 14.30 tot 16 uur
- Of afspraak

Levensloop:

Andre Peeters werd geboren op 02/07/1954. Hij is gehuwd met Maggy Sempels en is vader van Liesbeth en Dries. Hij studeerde Germaanse Filologie aan de KUL en was daarna leraar moderne talen aan het Damiaaninstituut in Aarschot. Momenteel is hij al enkele jaren full-time burgemeester.

Hij verwierf al vlug enige bekendheid door zijn deelname in de jaren '80 aan de indertijd populaire TV-kwis, die hij driemaal op rij won (over Nepal, Tibet en Bhutan). Hij schreef ook enkele heemkundige werken over onze streek. Zo lag hij mee aan de basis van de succesrijke serie 'Kroniek van Aarschot'.

Andre werd gemeenteraadslid in 1983. In 1989 werd hij schepen van Ruimtelijke Ordening en Onderwijs en vanaf 1997 schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. In 2007 werd hij burgemeester.

Enkele hoogtepunten in zijn beleid zijn de strijd tegen de wateroverlast (Gelrode, Rillaar, Aarschot, Langdorp), de dorpskernvernieuwing (o.m. Gelrode, Wolfsdonk, Langdorp...), de vernieuwing van enkele belangrijke sociale wijken (De Gracht, Tuinwijk, Gijmelbergwijk), de vernieuwing van de Aarschotse binnenstad (masterplannen 's Hertogenmolens - Amer, Aarschot op Sporen, De Torens), de inzet voor meer verkeersveiligheid (o.m. talrijke nieuwe of vernieuwde fiets- en voetpaden, heraanleg kruispunten...).

Het motto van Andre is '24u op 24 de deur open'. De deur van zijn bureau op het stadhuis staat inderdaad bewust letterlijk voor iedereen dag en nacht open. Andre hecht heel veel belang aan dienstbetoon omdat hij vindt dat hij dan van zeer dichtbij de problemen van de mensen kan opvolgen. In de periode van 27 jaar schepencollege behartigde hij ondertussen niet minder dan 5000 dossiers van mensen met de meest verschillende problematiek.

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen heeft de stad Aarschot ingedeeld in categorie 1 bij het uitvoeren van de Voortgangstoets 2018.

Lees meer

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de beperkingen op watergebruik biedt Aquafin openbare besturen en landbouwers de…

Lees meer

Op maandag 30 juli starten aan Kortakker de werken voor de heraanleg van de parking voor de Hagelandse Academie voor Beeldende…

Lees meer

In het station van Aarschot is vandaag de laatste van 11 aangekondigde toezichts- en controlecamera’s geplaatst. De camera’s…

Lees meer

In Aarschot kan je voortaan een mooi beeld krijgen van hoe de stad eruitzag vóór de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog. En…

Lees meer

CD&V-Aarschot maakt volledige lijst gemeenteraadsverkiezingen bekend De Aarschotse CD&V-leden hebben quasi unaniem de…

Lees meer

Aarschot, 13 juni 2018 Het partijbestuur van CD&V-Aarschot heeft de eerste zeven plaatsen en de lijstduwer voor de…

Lees meer

De Witte Molen in Aarschot krijgt deze zomer zijn langverwachte restauratie. Het college van burgemeester en schepenen heeft op…

Lees meer

Het stadsbestuur van Aarschot heeft de vergunning afgeleverd voor de bouw van het nieuwbouwproject ‘De Torens’ op de voormalige…

Lees meer

CD&V-Aarschot organiseerde tijdens het afgelopen Winterfeest een ledenactiviteit waarbij ze de opbrengst integraal Atelier 4…

Lees meer

De leden van de zonale veiligheidsraad zijn zeer lovend over het werk dat de politiezone Aarschot in 2017 heeft verricht. Het…

Lees meer

Vanaf 1 september 2018 krijgt het gemeentelijk secundair onderwijs in Aarschot, met name SIBA en SIMA, een nieuwe structuur. De…

Lees meer

De stad Aarschot stelde in 2007 het masterplan ‘Aarschot op Sporen’ op. In het kader van de realisatie hiervan plant NMBS enkele…

Lees meer

In het najaar van 2017 startte de stad Aarschot het project ‘Hartveilige stad’ op. Met de plaatsing van AED-toestellen en het…

Lees meer

De lokale politie Aarschot heeft er drie nieuwe politie-inspecteurs bij. Burgemeester André Peeters is alvast tevreden met de…

Lees meer

Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsbrunch (Zie in beeld), heeft CD&V - Aarschot huidig burgemeester André Peeters voorgesteld als…

Lees meer

In 2017 maakte de politiezone Aarschot van het opsporen van druggebruik een prioriteit. Dit resulteerde in een stijging van het…

Lees meer

Collega’s van het schepencollege, gemeenteraad en OCMW,Beste Aarschottenaren,Goede vrienden, Hartelijk welkom op deze…

Lees meer

Voor de tweede keer in een week tijd valt de stad Aarschot in de prijzen. Op 15 december kende minister Homans een subsidie van…

Lees meer

In 2003 maakte het bekende Gentse architectenteam Robbrecht en Daem een structuurplan op voor de vernieuwing van de Aarschotse…

Lees meer

De BOB-campagne draait op volle toeren. Ook de politiezone Aarschot en de lokale horeca willen preventief hun steentje bijdragen…

Lees meer

  In 2016 startte het stadsbestuur de procedure van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om het gebied tussen…

Lees meer

Stad Aarschot plaatst AED-toestel aan O.L.V. van Fatimaschool in Gijmel In het najaar startte de stad Aarschot het project…

Lees meer

Het stadsbestuur van Aarschot schonk aan elke basisschool van Groot-Aarschot een set ‘Victor Veilig’, dit zijn fluorescerende…

Lees meer

De stationsomgeving in Aarschot en vooral de ingang van de fiets- en voetgangersbrug zijn bekende afspreekplaatsen voor jongeren…

Lees meer

Met de verschillende unieke molens die Aarschot kent, heeft de stad het potentieel om zichzelf uit te roepen als dé molenstad…

Lees meer

De warmste week van Studio Brussel, 1000den projecten konden zich registreren en hopen op een gulle geverof een leuk initiatief…

Lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.