Volkstuintjes Orleanstoren ingehuldigd


zondag, 28 mei, 2017
Volkstuintjes Orleanstoren ingehuldigd

Op zondag 28 mei 2017 vond de inhuldiging van de volkstuintjes Orleanstoren plaats. De nieuwe volkstuinen in de Geetsstraat zijn een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject De Torens. Met de uitwerking van dit landschapsproject wil de stad Aarschot het open landschap rond de Orleanstoren opwaarderen en meer bekendheid geven.

Het stadsbestuur liet de Aarschottenaren mee nadenken over de invulling van het open landschap rond de Orleanstoren. Hieruit bleek dat er een grote nood was aan een sociaal gedragen beleving van de open ruimte. Tegelijkertijd gaf de toenmalige voorzitter van Aarschot Bebloemd aan dat de gronden ideaal gelegen zijn om te tuinieren. De eerste aanzet voor de volkstuintjes was een feit.

Samen tuinieren in de stad

In een eerste fase werd op het hoogstgelegen perceel een hoogstamboomgaard aangelegd. In 2016 klommen de stad Aarschot, Tuinhier vzw en haar lokale afdeling ‘Aarschot Bebloemd’ in de pen om de volkstuinen verder uit te tekenen. Datzelfde jaar startte het stadsbestuur met de opbouw van de volkstuinen. De voormalige OCMW-gronden werden onderverdeeld in tuinperceeltjes van 30 m 2 groot. Sinds begin dit jaar kunnen geïnteresseerde Aarschottenaren er een tuintje huren en naar hartenlust tuinieren. “De volkstuinen en de hoogstamboomgaard zijn de eerste stappen in de uitbouw van een landschapsproject rond de oude toren”, bevestigt burgemeester André Peeters. “Hierdoor zal de omgeving van de Orleanstoren een steeds belangrijkere sociale en groene rol spelen voor onze stad.”

Aarschottenaren enthousiast over volkstuinen

Intussen is duidelijk dat het project gedragen wordt door de Aarschottenaren. Al 61 van de 85 beschikbare tuintjes zijn verhuurd en de meeste tuinders zijn in al hun enthousiasme al gestart met het bewerken van hun tuintje. De respons van de nieuwe tuinders is ronduit positief. Het beste bewijs zijn de verschillende planten, kruiden, bloemen en groenten die zij hier op toch wel korte termijn al doen wassen. Ook het sociale aspect van de volkstuintjes vormt een grote meerwaarde. De komende maanden zal de stad de watervoorziening verder uitbouwen en een tuinberging laten optrekken waarin de tuinders hun materialen kunnen stallen.

Tal van tuinliefhebbers aanwezig op opening

Onder een stralende zon openden de stad Aarschot en Tuinhier vzw in aanwezigheid van de volkstuinders en tal van tuinliefhebbers de nieuwe volktuintjes. Het was een aangename namiddag. Na de officiële opening konden de aanwezigen deelnemen aan een korte wandeling om het gebied rond de Orleanstoren te ontdekken. Een imker gaf een korte toelichting over de imkerij met toonkasten en in de hoogstamboomgaard waren de schapen naarstig aan het werk voor de stootbegrazing. De aanwezigen konden hun dorst lessen met heerlijk verfrissende kruideninfusies en genieten van een stukje taart. Voor de kinderen waren er toverachtige knutsel- en kookworkshops bij een echte heks en kindergrime. (GMA)