In 2017 maakte de politiezone Aarschot van het opsporen van druggebruik een prioriteit. Dit resulteerde in een stijging van het aantal processen-verbaal inzake drugs.

Burgemeester André Peeters: “We zijn ervan overtuigd dat bij huishoudelijke ruzies, geweld en diefstal drugsverslaving vaak meespeelt. Alsof verslaving de rode draad vormt doorheen deze maatschappijontwrichtende problemen. Daarom zet de politiezone Aarschot in op het preventief, repressief en curatief aanpakken van drugsmisbruik. De bescherming van en bezorgdheid om onze kinderen en jeugd staan hierbij centraal. We zijn blij dat ook andere bevoorrechte partners
zoals ouders, scholen en jeugdwerking aan hetzelfde zeel trekken.”

Meer drugcontroles

Korpschef Bart Van Thienen: “De aandacht voor de drugproblematiek en de extra manschappen die de politie inzette, leidden tot een stijging van het aantal processen-verbaal inzake drugs. Hoe meer toezicht en controle door de politie, hoe hoger het aantal druggerelateerde vaststellingen.”

Meer processen-verbaal voor druggerelateerde feiten In 2017 stelde de politiezone Aarschot 235 processen-verbaal op voor drugsbezit. Dit is een stijging ten opzichte van 2016 en 2015, met respectievelijk 175 en 122 dossiers inzake drugsbezit. Het gros daarvan, namelijk 206, is ten laste van meerderjarigen, tegenover 131 in 2016 en 103 in 2015. 126 feiten (met dus meestal meerderjarige verdachten) deden zich voor op plaatsen waar jongeren komen. De politiezone maakte 25 processen-verbaal op voor drugverkoop (tegenover 30 in 2016 en 12 in 2015), waarvan 17 ten laste van meerderjarigen (tegenover 22 in 2016 en 9 in 2015). Van de 235 dossiers stelde de politie er 81 op bij controles van plaatselijke festivals en 28 bij grote fuiven.

Drughond

Specifiek naar minderjarigen toe organiseerde de politiezone Aarschot in 2017 4 drugcontroles in scholen met behulp van een drughond van de federale politie. Deze controles gebeurden steeds op vraag van de scholen zelf.

Preventie loont
MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en is een drugspreventieproject voor leerlingen van het zesde leerjaar. Ook pesten, racisme, agressie, geweld, misbruik van genotsmiddelen, burgerzin, verantwoordelijkheidszin en het maken van gezonde keuzes komen in het project aan bod. Via rollenspelen leren de leerlingen sociale vaardigheden aan zodat ze weerbaarder worden en
‘neen’ leren zeggen. Het lessenpakket omvat 10 lessen waarvan er 3 door politieagenten worden gegeven, 1 door een medewerker van het CLB en de overige lessen door leerkrachten.

MEGA-fuif
Als afsluiter van het project worden de leerlingen beloond met een MEGA-fuif met een dj. Het doel is de leerlingen te laten inzien dat je ook plezier kan maken zonder alcohol of drugs. Tijdens het schooljaar 2016-2017 bereikte de politiezone Aarschot alle zesde klassen van alle Aarschotse basisscholen. (GMA)

  • Politie & veiligheid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.