Collega’s van het schepencollege, gemeenteraad en OCMW,
Beste Aarschottenaren,
Goede vrienden,

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsdrink die wij als stadsbestuur graag aanbieden. Fijn dat jullie zo talrijk naar de Grote Markt afzakten om samen op het nieuwe jaar te klinken. Allereerst wil ik jullie allen namens het stadsbestuur een gezond en voorspoedig 2018 toewensen. Want zover zijn we dus weer. Het jaar 2017 is voorbij. Kerst en nieuwjaar liggen alweer enkele dagen achter ons. 2018 is ingezet. Als je wat ouder wordt, besef je pas hoe snel, ja razendsnel, alles gaat. Panta rhei, zeiden de oude Grieken, alles is voortdurend in beweging, de tijd vliedt heen. De mensen en de dingen om je heen komen en gaan.

Het afgelopen jaar is rijp voor de historici. Maar zonder voorgeschiedenis kunnen we niet naar de toekomst te kijken. Zukunft braucht Geschichte, schreef ooit een Duitse filosoof, de toekomst heeft het verleden nodig. Laten we dus met de ogen vol beelden en ervaringen van 2017 naar 2018 kijken.

Anders dan het rampjaar 2016 bood 2017 ons hoopvolle signalen die ons toelaten de toekomst met enig vertrouwen tegemoet te zien. We kenden in 2017 geen islamitische aanslagen dicht bij huis. Geen politieke schokken van de omvang van het Brexit-referendum. Geen controleverlies over de instroom van migranten. En ook geen zoveelste jaar van naweeën van de grootste financiële crisis sinds mensenheugnis. De sfeer van multicrisis lijkt geweken. In ons land daalt de werkloosheid jaar na jaar. De economische beurzen pieken als nooit tevoren. Het is eindelijk tijd voor meer optimisme. Geloven dat het voor economie, samenleving en democratie beter kan, is niet langer een vrome wens. Het is voor ons allen een opdracht en een uitdaging.

In menig opzicht wordt 2018 een memorabel jaar voor onze stad. Zo geven wij vandaag, op deze Nieuwjaarsdrink, op initiatief van schepen van Communicatie Mattias Paglialunga de aftrap voor de campagne #FieropAarschot (Ontdek meer). De schepen geeft daar zo dadelijk wat meer uitleg over. Als burgemeester sta ik volledig achter dit initiatief. Onze stad heeft de afgelopen jaren immers een heuse gedaanteverwisseling ondergaan en daar zijn wij vanuit het stadsbestuur behoorlijk fier op. Ik weet wel dat er af en toe kritiek was op het feit dat wij ons wel eens te veel met prestigeprojecten zouden bezighouden maar ik blijf erbij: een stad die niet ambitieus is, die niet prestigieus wil zijn, levert zich over aan middelmatigheid, staat stil en kwijnt op den duur weg. Een prachtige stad als Aarschot verdient dit lot niet. Zij die orakelden dat wij onze stad aan het doodmaken waren, dolen: integendeel, zij is springlevend. Wij staan er niet meer bij stil maar Aarschot biedt haar inwoners een schitterend palet van voorzieningen aan op het gebied van sociale opvang, veiligheid, onderwijs, cultuur, sport, jeugd, ouderenzorg, natuur enz., waarvoor mijn dank aan u allen die dit dag in dag uit mogelijk maken. Dat is iets waar wij met zijn allen heel fier op mogen zijn! (zie nieuwsberichten)

2018 wordt ook het jaar van de vernieuwing van ons stadhuis en onze dienstverlening (Lees meer). Ons stadhuis wordt toegankelijker – met alle loketdiensten op het gelijkvloers – en energiezuinig. Onze dienstverlening wordt meer maatwerk. Na de verbouwing van het gelijkvloers eind dit voorjaar gaan onze diensten op afspraak werken. Zo besparen we de burgers niet alleen lange wachtrijen en terugkeermomenten maar kunnen dossiers en vragen ook beter worden voorbereid. Moderniseren doen we ook door attesten en documenten zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te maken. Dat een en ander bij zowel onze administratie als de burger in de straat met hinder en enig gemor gepaard zal gaan, is haast vanzelfsprekend en onvermijdelijk: je kan nu eenmaal geen omelet bakken zonder schalen te breken. Ik vraag dan ook aan ieder een beetje geduld en begrip. Eind dit jaar zal onze dienstverlening in een nieuw kleedje gestoken zijn.

2018, vrienden, is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Die geven bij de betrokken politici nogal eens aanleiding tot electoritis, een tamelijk goedaardige aandoening die zich bij vlagen uit in koortsopstootjes en vapeurs die heviger worden naarmate de verkiezingsmeet dichterbij komt, af en toe onderbroken door perioden van knorrigheid en korzeligheid, maar ook door de onweerstaanbare en soms wat kinderlijke neiging van de patiënt om er bij anderen, bij u allen dus, verleidelijk en aantrekkelijk uit te zien. Toevallig lopen er hier vandaag op deze markt nogal wat exemplaren van deze patiënten rond. Gelieve er in uw omgang met politici de volgende maanden rekening mee te houden en hen met zachtheid en begrip te behandelen. In Aarschot stak bij de wat mindere goden en partijen de laatste maanden één enkele keer ook de kwaadaardige variant de kop op: die uit zich vooral in het op de man of op de vrouw in plaats van op de bal spelen, de persoon te viseren in plaats van het beleid, modder te gebruiken in plaats van stroop. Ik hoop van harte dat deze variant de komende maanden in onze stad niet tot een epidemie uitgroeit en roep alle politici van welke strekking of kunne ook zich hiertegen tijdig te laten behandelen.

2018 is ook het jaar waarin wij het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden herdenken. 2014 ging in onze stad al gepaard met grootse herdenkingsplechtigheden. Als martelarenstad zijn we het aan onszelf verplicht om ook aan het einde van die oorlog de nodige aandacht te schenken. Wij hebben met een speciaal daartoe samengestelde werkgroep een zeer uitgebreid programma van activiteiten, evenementen, concerten, tentoonstellingen en dies meer op het getouw gezet.

Tot zover alles wat er in 2018 in onze stad te gebeuren staat. Beste vrienden, de overgang van oud naar nieuw zou ieder van ons tot een winterschoonmaak van onze waarden en doelstellingen moeten nopen, om te vermijden dat we op automatische piloot gaan vliegen, ons in knusheid inspinnen en indommelen. Daarom wil ik vooraleer af te sluiten toch nog wat goede raad en wensen uitspreken voor dit nieuwe jaar, voor jullie allen.

Verwacht niet alles van de anderen, maar duik nu en dan eens onder in jezelf om verfrist weer boven water te komen. Vergeet niet dat vuur zich versterkt door het door te geven, dat je rijker wordt door jezelf weg te schenken. Dat je gelukkiger bent wanneer de korst van je hart valt. Til daarom jezelf op tot bescheidenheid en dienstbaarheid in je gezin, je buurt en je werkkring, zodat elke dag het wonder tussen mensen mogelijk blijft.

Sluit je niet op in slogans, laat je niet inlijsten door definitieve uitspraken. Bij bewust levende mensen zijn hapklare antwoorden en vanzelfsprekendheden minder op hun plaats dan gerechtvaardigde vragen over een wereld waar de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen door de opwarming van de aarde onbezonnen op het spel wordt gezet, een wereld waar miljoenen dakloze kinderen en weerlozen door de geniaal stabielen onder ons zonder perspectief genadeloos de straat op of de zee in worden gejaagd, een wereld waar mensen op hetzelfde moment sterven van overvoeding en van honger. Maak daarom in je leven de juiste keuze tussen hebben en zijn, tussen welvaart en welzijn, tussen waren en waarden.

En tenslotte en vooral, laat al wie je dierbaar is ook in 2018 je betrouwbare gids zijn, want zonder kompas zou je wel eens in je toekomst kunnen verdwalen. Het leven gaat namelijk zijn gang, de wereld heeft zijn loop, de seizoenen hebben hun keer en het is niet altijd gemakkelijk je op deze dolle carrousel staande te houden.

Goede vrienden, ik wil niet nalaten jullie te danken voor de wijze waarop wij vorig jaar hier in Aarschot, hier in deze prachtige stad, samen een stuk van de weg hebben afgelegd. Ik kijk ernaar uit om die weg samen met jullie ook in 2018 verder te zetten. Laat ons daarbij het hoofd koel houden en de harten warm! En laat ons vandaag met volle teugen genieten van elkaars gezelschap. Ik dank u.

Burgemeester André PEETERS

08/01/2018

  • Informatie & Communicatie

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.