Voor de tweede keer in een week tijd valt de stad Aarschot in de prijzen. Op 15 december kende minister Homans een subsidie van 220.000 euro toe aan onze stad voor de realisatie van een deelproject van masterplan De Torens om de stad te vergroenen. Op 21 december maakte minister Schauvliege bekend dat Aarschot laureaat is van de Vlaamse projectoproep Natuur in je Buurt.
 
Burgemeester André Peeters: “Eens te meer een pluim voor onze dienst Ruimtelijke Ordening, die deze projecten met een duidelijke visie op stads- en landschapsontwikkeling bij de hogere overheid indiende."
 
Meer groen in je buurt
Een Natuur in je Buurt-project wil meer groen in het straatbeeld brengen. Met het project ‘Elzenhof, een groene stapsteen in bedrijvig Aarschot’ trekken de stad Aarschot en Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw resoluut de kaart van meer en betere natuur in Aarschot.
 
Parken hebben in de loop van de geschiedenis een hele evolutie doorgemaakt. Niet alleen in vorm en opbouw, maar ook qua functie. In de eerste plaats vervulden parken een esthetische functie. Het waren als het ware uit de kluiten gewassen tuinen van landhuizen of kastelen. Later evolueerde deze functie naar recreatie voor het brede publiek. Bezoekers konden er wandelen en tot rust komen.
 
Park Elzenhof als groene stapsteen in bedrijvig Aarschot
Vandaag vervullen parken deze functie nog steeds, maar fungeren ze ook als groene eilanden in een verstedelijkte omgeving. Schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga: “Ook park Elzenhof in Aarschot is een groen relict tussen het bedrijventerrein Nieuwland, de stationsomgeving en het stadscentrum enerzijds, en de natuurbeschermingszone Demervallei anderzijds. Het park is één van de schakels in de stedelijke omgeving. Met een inrichtings- en beheersplan vormt het project ‘Elzenhof, een groene stapsteen in bedrijvig Aarschot’ park Elzenhof om tot een plek waar iedereen zich thuis voelt.
 
Aarschot haalt 50.000 euro binnen
Met budgetten van het Europese Interreg-project 2B Connect, de provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot worden in 2018 de vijver hersteld en de groenstructuren in park Elzenhof aangepakt. Dankzij het zonet goedgekeurde Natuur in je Buurt-project van het Agentschap voor Natuur en Bos haalt de stad Aarschot 50.000 euro binnen om de parkfunctie op te waarderen.
 
Functionele en recreatieve ontsluiting van park Elzenhof
“Zo wordt park Elzenhof een aantrekkelijke groene plek die toegankelijk is voor iedereen die van de rust en de natuur wil genieten: werknemers van bedrijventerrein Nieuwland, bezoekers van de stedelijke muziekschool, leerlingen en leerkrachten van BuSO De Brug, inwoners en recreanten”, besluit burgemeester Peeters.
 
Foto: RLNH vzw
  • Wonen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.